OSD Dogs

Agenda

Laatste oefendag puin 01 juni
Zie onder het kopje "Nieuws en bij de foto's.
Workshops
Zie onder het kopje "cursussen ".
Scroll naar onderen. 

De laatste introductiedag
Zie hiervoor onder het "kopje" nieuws

USB stick
Iedere cursist heeft aan het einde van de Basiscursus een usb stick gekregen. Als je de nieuwste foto's wilt hebben, neem de usb stick dan mee naar de cursus. Wij zetten er dan de nieuwe foto's op.

Materialen voor het speuren
Bij Barbondog zijn materialen voor het speuren en detectie te koop.
Kijk op www. barbondog.com
Ook bij de OSD zijn deze producten te bestellen.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 • Deelname aan de cursus kan na aanmelding met een volledig ingevuld inschrijfformulier met € 25,- inschrijfgeld en na betaling van het cursusgeld.
  Het inschrijfgeld wordt bij betaling van het cursusgeld afgetrokken.
 • Bij minderjarige cursisten (minimale leeftijd 15 jaar) dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers de overeenkomst mede te ondertekenen.
 • Bij geen deelname aan de cursus na inschrijving of tussentijds stoppen met de cursus is er geen restitutie van het inschrijfgeld en/of cursusgeld mogelijk.
 • Iedere hond moet zijn noodzakelijke inentingen hebben gehad. Bij de eerste les moet de cursist het entingsboekje /dierenpaspoort overleggen. Daarnaast moet de hond sociaal zijn naar andere honden en mensen.
 • De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
  Iedere cursist moet WA-verzekerd zijn, waarbij de hond is meeverzekerd.
 • De deelname aan de trainingen geschieden op eigen risico van de cursist.
  De OSD kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of letsel, opgelopen op de locatie van de OSD-training.

DSCF0433.jpg 

 • Om deel te kunnen nemen aan de basiscursus moet de hond de basiscommando’s
  zit, lig, volg en blijven beheersen. Men kan indien men wenst vooraf aan de basiscursus een cursus gehoorzaamheidstraining bij de OSD volgen.
 • In geval van ziekte en loopsheid van de hond mag de hond niet deelnemen aan de cursus. Wel kan de cursist zelf aanwezig zijn om de gegeven cursusstof van die dag thuis te trainen. Gemiste lessen inhalen is hierbij helaas niet mogelijk.
 • In geval van afwezigheid door bijv. vakantie, afspraken e.d. kunnen de theorielessen en de speurlessen niet ingehaald worden.
  Voor cursisten met een onregelmatig dienstrooster van het werk zijn er uitzonderingen en worden de speurlessen in overleg gegeven.
  Theorie-examen inhalen kan in overleg te met de trainer.
 • Het is verplicht om bij iedere cursus de theorieles te volgen. Deze verplichting geldt ook als men de gevolgde cursus nogmaals over doet. Theorielessen zijn belangrijk, daar deze tijdens de speurlessen toegepast worden.
 • Indien men zich niet houdt aan de verplichting om met de theorieles aanwezig te zijn, dan is er ook geen mogelijkheid om theorie-examen te doen, daar men zich niet kan voorbereiden op het theorie-examen. Theorieboekjes worden alleen verstrekt bij aanwezigheid op de theorieles.
 • Het theorie-examen is niet verplicht. Wel is het praktijkexamen verplicht om deel te kunnen nemen aan de daarop volgende cursus. Om te kunnen deelnemen aan het praktijk- en/of theorie-examen moet men minstens 6 speurlessen inclusief de theorieles gevolgd hebben.
  okt 2017 4
 • Als de cursist afwezigheid is bij de speurlessen of oefendagen dan 24 uur van tevoren afmelden i.v.m. de voorbereidingen die noodzakelijk zijn.
 • Indien het niveau van de geleider of de hond bij het praktijkexamen nog onvoldoende is, kan de cursist de cursus herhalen. De cursist doet dan ook geen theorie-examen.
  Voorwaarde bij herhaling van de cursus is, dat de cursist de theorieles nogmaals volgt.
  Het theorieboekje wordt slechts eenmaal verstrekt.
 • Men dient 5 minuten voor aanvang van de cursus aanwezig te zijn en de hond uitgelaten te hebben.
  De trainingslocatie is geen uitlaatplaats.
  Honden blijven in de auto en mogen niet meegenomen worden in een gebouw van de trainingslocatie.
  Tot 6 maanden mogen puppy’s mee naar binnen.
 • Vanaf het moment dat u de trainingslocatie betreedt, dient iedere hond te zijn aangelijnd.
  Bij het uitleggen van een spoor verblijven de honden zoveel mogelijk  in de auto.
 • Iedere cursist heeft poepzakjes bij zich. Ongelukjes op de trainingslocatie en ontlasting op de uitlaatplaats dienen direct opgeruimd te worden.
 • Op de trainingslocatie is gebruik van camera’s en filmapparatuur, zonder overleg met de trainer verboden.
  Dit in verband met privacy.
 • De OSD is gesloten op officiële zon- en feestdagen en tijdens schoolvakanties.
 • In overleg met de trainer is het toegestaan dat de cursist een introducé meebrengt, doch uitsluitend op eigen risico. Minimum leeftijd van introducés is 10 jaar. De OSD draagt geen verantwoording voor de introducés. De introducés dienen zich te houden aan de geldende regels van de trainingslocatie en aan de aanwijzingen van de trainer. Op Introductie-/oefendagen zal per introducé een vergoeding worden gevraagd.

374fb130 af7a 4010 bd0b 654fce85aed1