OSD Dogs

Agenda

De nieuwe data zijn bekend.
Zie onder data
11 december speuren in het bos
Zie nieuws

Foto's Oefendag
puin
Zie fotoalbum onder nieuws
Nieuwe speurcursus
Zie nieuws

OSD is verhuisd
De osd is verhuisd naar Heerhugowaard.
Zie nieuws

USB stick
Iedere cursist heeft aan het einde van de Basiscursus een usb stick gekregen. Als je de nieuwste foto's wilt hebben, neem de usb stick dan mee naar de cursus. Wij zetten er dan de nieuwe foto's op.

Materialen voor het speuren

Bij Barbondog zijn materialen voor het speuren en detectie te koop.
Kijk op www. barbondog.com
Ook bij de OSD zijn deze producten te bestellen.

 

 

 

 

 

 

→ Deelname aan de cursus kan na aanmelding met een volledig ingevuld    
     inschrijfformulier met €25,- inschrijfgeld en na betaling van het
     cursusgeld.
     Het inschrijfgeld wordt bij betaling van het cursusgeld afgetrokken.
   

→ Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. wettige 
     vertegenwoordigers de overeenkomst mede te 
ondertekenen.  

 

→ Bij geen deelname aan de cursus na inschrijving of tussentijds
     stoppen met de cursus is er geen  restitutie van het inschrijfgeld
     en/of cursusgeld.

→ Iedere hond moet zijn noodzakelijke inentingen hebben gehad. 

     Bij de eerste les moet de cursist het entingsboekje /dierenpaspoort
     overleggen.

 De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de
     gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde
     in het Burgerlijk Wetboek.
Iedere cursist moet WA-verzekerd zijn,
     waarbij de hond is meeverzekerd.

 De deelname aan de trainingen geschieden op eigen risico van de cursist. 
     De OSD kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, 
     diefstal of letsel, opgelopen op het terrein van de OSD.

→ In geval van ziekte en loopsheid van de hond mag de hond
     niet deelnemen aan de cursus, wel kan de cursist zelf aanwezig  zijn om
     de gegeven cursusstof van die dag thuis te trainen. Gemiste lessen inhalen
     is hierbij helaas niet mogelijk.

       In geval van afwezigheid door bijv. vakantie, afspraken e.d. kunnen de
          theorielessen en de praktijklessen niet ingehaald worden. 
          Bij cursisten met een
 dienstrooster van het werk zijn er uitzonderingen en
          worden de 
speurlessen in overleg gegeven.
          Theorie-examen inhalen kan in overleg te met de trainer.

→ Bij afwezigheid even van tevoren afmelden i.v.m. de
     voorbereidingen die bij bepaalde
cursussen/oefendagen geregeld 
     moet worden.

 Men dient 5 minuten voor aanvang van de cursus aanwezig te zijn
     en de hond uitgelaten te hebben.
     Het trainingsterrein dient niet als uitlaatplaats.  
     Honden blijven in de auto en mogen niet meegenomen worden
     in geb
ouw bij de trainingslocatie.
     Tot 6 maanden mogen puppy’s mee naar binnen.

→ Vanaf het moment dat u het trainingsterrein of de speurlocatie betreedt,
     dient iedere hond te zijn aangelijnd.
     Bij het uitleggen van he
t spoor verblijven de honden in de auto.


20141122 112536

→ Iedere cursist heeft poepzakjes bij zich. Ongelukjes op het terrein en
     ontlasting op de uitlaatplaats dienen direct 
opgeruimd te worden.

→ Op de locatie is gebruik van camera’s en filmapparatuur, zonder overleg
     met de trainer verboden. Dit in verband met de privacy.

→ De OSD is gesloten op officiële zon- en feestdagen en tijdens 
     schoolvakanties (behalve de herfstvakantie.

→ In overleg met de trainer is het toegestaan dat de cursist andere personen
     meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico.
OSD draagt
     geen verantwoording voor de introducés. De introducés dienen zich    
     te 
houden aan de geldende regels van het trainingsterrein en
    de aanwijzingen van de trainer.

 IMG 6801